Απο τον Πρωταθλητή Στέφανο Δέσκα και την όμορφη Πρέβεζα